Årsmøte 2020

Tid: Lørdag 01. februar kl. 19.00. Oppmøte og mat fra 18.30. Sosialt etter møtet.

Sted: Gårdsveien 117, 8481 Bleik

 

Saker til behandling fremmes styret senest fem dager før årsmøtet.

 

SAKSLISTE

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Valg av styre
  7. Innkomne saker
  8. Eventuelt