Vibeke Strøm Fosse

2.kandidat

Portrettbilde av Vibeke Strøm Fosse, 2.kandidat

- Jeg ønsker at mine barnebarns barnebarn skal få puste ren luft, drikke rent vann og få spise mat uten miljøgifter og hormoner.

Vibeke Strøm Fosse (58) er mor, bestemor og fostermor.  Hun har utdanning innen helse og ledelse og har jobbet med mennesker med forskjellige behov i over 30 år. Vibeke har bodd på Andøya siden 1988. Hun dro aldri dro videre etter første stopp på grunn av naturen, menneskene og samholdet i Andøysamfunnet. Etter at ungene flyttet ut forsto hun at hennes jobb som rollemodell ikke var over.

Vibeke stiller til valg fordi Miljøpartiet De Grønne er tydelige og handlekraftige i sitt partiprogram. Å ha MDG med på laget vil skape likevekt i kommunestyret. MDG har fokus på å forvalte naturen slik at våre etterkommere også vil ha noe å leve av.

Hennes hjertesaker er blant annet å få kommunestyret til å avslå søknader på fiskeoppdrettsanlegg i nærheten av øya, og vindmøller på Andmyra. Hun mener at med en miljøbevegelse i vekst internasjonalt, og økt fokus på miljø blant turister, er det viktig med god forvaltning av naturresssursene på Andøya, også for å gjøre øya attraktiv. Alle må ta ansvar for å ta vare på naturen slik at den blir innbydende. Næringslivet må tenke langsiktig slik at næringsutviklingen blir bærekraftig i mange år fremover.