Lokalprogram

Les hele programmet her:

Andøy MDG Program 2023-2027

Våre viktigste saker – last ned i full størrelse

Hvorfor Andøy MDG?

Andøy kommune er et sted med store kontraster, stor vilje, og store muligheter. Kommunen favner ytterpunkter fra Bleiksdjupet til Kvasstind, med store myrområder midt imellom. Fra små, spredte bygder til en sterk identitet som Andværing. Begrensede økonomiske ressurser, men en stor kultur for entreprenørskap og samskap. En kommune som er gitt dårlige odds i statistikk og framskrivninger, men som omfavner muligheter og innovasjon.

Nå må vi klare det kunststykket det er å balansere nye muligheter med bevaring av de mange verdiene vi allerede har. Vi skal våge å satse stort for fremtiden, men uten å miste av syne kommunens demografi og økonomi i dag. Det er en krevende oppgave å forholde seg til store investeringer og en trang hverdagsøkonomi samtidig, uten å blande kortene. Men det må vi klare.

Det er ikke bare i næringslivet vi skal være innovative og nytenkende. Mulighetene for nytenking også i kommunen er mange! Nye, innovative nettverk og prosjekter florerer, og nye løsninger tas i bruk. Vi er vant til å tenke stort i Andøy – fra havets bunn til verdensrommet – og vi må tørre å tenke stort rundt vår egen kommune og hva vi kan få til!

Andøy MDGs politikk er basert på solidaritet ikke bare med våre nærmeste, men med alle som lever i dag, med natur og dyr, og med framtidige generasjoner. Den baserer seg på en vilje til å erkjenne at både naturen rundt oss og klodens ressurser er begrenset, og at vårt samfunn ikke har rett til å ta for seg uforholdsmessig av disse. Vi vet at både lokale utfordringer, global oppvarming og naturkrisen vil gjøre hverdagen stadig mer utfordrende, og Andøy kan ikke møte disse utfordringene med hverken apati, endringsvegring eller fornektelse. Kun ved å anerkjenne utfordringene vi står ovenfor kan vi i fellesskap finne kunnskapsbaserte løsninger.

Andøy MDG vet at de beste løsningene blir til i samarbeid mellom folk, bedrifter, frivilligheten og kommunen. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å oppnå et samfunn i balanse, og det skal være kort avstand fra engasjement til påvirkning. Andøy MDG vil fortsette å være partiet som løfter de vanskelige sakene og jobber for en ansvarlig, langsiktig og inkluderende politikk i Andøy.

 

Vår visjon – Et godt Andøy, for alle, for alltid

I 2034 er Andøy en pionérer innen grønn omstilling. Vi har skapt et levende og inkluderende samfunn, samtidig som vi har klart å bevare den fantastiske naturen i kommunen. Vi har vist at det er mulig å kombinere tradisjonelle næringer med nytenkning og innovasjon, og vi har skapt et samfunn som respekterer naturens og menneskenes tålegrenser. Vi er en kommune som tar grep basert på kunnskap, langsiktige mål og konkrete tiltak, og vi har lært av de beste prosjektene fra hele verden.

Primærnæringene som fiske og landbruk har en naturlig, sterk plass i kommunen. Gjennom målrettet arbeid med innovasjon, ressursforvaltning og klimatilpasning har de sikret en sterk økonomi og bærekraftig drift, som gir produkter av høy kvalitet og lokal foredling. Vi har skapt nye arbeidsplasser i primærnæringene, men også innen områder som fornybar energi, teknologi og turisme, og bærekraftig forvaltning er en selvfølge. Vi har en næringspolitikk som er ambisiøs og fremtidsrettet, og vi legger til rette for forskning, innovasjon og lokalt samarbeid.

Andøy er en klimapositiv kommune som har gått foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og restaurere naturområder. Vi bruker et utslippsfritt transportsystem, og elektriske løsninger er en naturlig del av hverdagen. Kommunens infrastruktur er tilpasset myke trafikanter og kollektivtransport, og vi har et fleksibelt og gratis transportsystem som gjør det enkelt å ferdes mellom bygdene.

Vi har tatt et oppgjør med bruk-og-kast-samfunnet og har etablert en sirkulær økonomi preget av deling, gjenvinning, gjenbruk og ombruk. Vår kommune er arealnøytral, og vi har prioritert fortetting og gjenbruk fremfor å bygge ned mer natur og kulturlandskap.

Våre innbyggere nyter godt av et rikt kultur- og fritidstilbud og levende lokalsamfunn. Vi har investert i forebyggende helsearbeid og lavterskeltilbud innen psykisk helse, og vi har skapt møteplasser og aktiviteter for alle aldersgrupper i samarbeid med befolkningen. Våre skoler og barnehager har en pedagogikk og kultur som bygger inkludering, mestring og nysgjerrighet for alle.

I Andøy har vi vist at det er mulig å skape et samfunn som respekterer både naturens og menneskenes tålegrenser. Vi har lært av andre og delt våre erfaringer, og vi har vist at det finnes løsninger for en bærekraftig og god fremtid – for alle, for alltid.